SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

Ngày đăng: 23/12/2016 - Thứ Sáu


Vào 14 giờ ngày 22/12/2016, tổ Tiếng Anh tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh lần 2. Nội dung trong buổi sinh hoạt lần này là thi Rung chuông Vàng. Sau gần 2 giờ đồng hồ buổi sinh hoạt đã mang lại rất nhiểu niềm vui và hữu ích.