THÔNG TIN LỚP

THÔNG TIN THẦY CÔ GIÁO GIẢNG DẠY LỚP 9/6

HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN MÔN
SỐ ĐIỆN THOẠI
TỔ CHUYÊN MÔN
Thầy Trần Ngọc Nghĩa
Toán
0906465345
Toán – Tin
Hồ Thị Mỹ Hạnh
Ngữ Văn
0935230340
Ngữ Văn – Mỹ Thuật
Nguyễn Thị Minh Thư
Tiếng Anh
01278700128
Tiếng Anh
Trần Thị Lan Hương
Vật Lí + Công Nghệ
01255070826
Lí – Công Nghệ
Nguyễn Thị Thúy Diễm
Hóa Học
0905777546
Hóa – Sinh
Phạm Thị Bích Liên
Sinh Học
0982049553
Hóa – Sinh
Thầy Nguyễn Hồ Quang
Lịch Sử
0905259324
Sử – Địa – Công Dân
Dương Thị Hạnh
Địa Lí
01682896102
Sử – Địa – Công Dân
Võ Thị Minh Nguyệt
Tin Học
0982884252
Toán – Tin
Nguyễn Thị Kiều Tiên
Giáo Dục Công Dân
0935897515
Sử – Địa – Công Dân
Phan Thị Thu Sương
Âm Nhạc
0905859992
Thể Dục – Âm Nhạc
Ngô Thị Thanh Tuyền
Mỹ Thuật

Ngữ Văn – Mỹ Thuật
Thầy Nguyễn Hữu Thiện
Thể Dục
01647404919
Thể Dục – Âm Nhạc