THỜI KHÓA BIỂU + LỊCH THI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II – LỚP 9/6


THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
Chào cờ
Ngữ Văn
Toán
Toán
Sinh Học
Vật Lí
Tiếng Anh
Tin Học
Sinh Học
Toán
Mĩ Thuật
Hóa Học
Vật Lí
Địa Lí
Lịch Sử

Ngữ Văn
Tiếng Anh
Tin Học
Hóa Học
Ngữ Văn

Công Dân
Lịch Sử
Công Nghệ
Toán
Ngữ Văn

Ngữ Văn
SHL


-------------


LỊCH THI HỌC KÌ I KHỐI LỚP 9
Ngày 30/12/2016, buổi SÁNG thi môn: Công Nghệ 9; Địa Lí 9Tin Học 9
Ngày 03/01/2017, buổi SÁNG thi môn: Ngữ Văn 9Công Dân 9
Ngày 04/01/2017, buổi SÁNG thi môn: Toán 9Lịch Sử 9
Ngày 05/01/2017, buổi SÁNG thi môn: Tiếng Anh 9 Sinh Học 9
Ngày 12/01/2017, buổi SÁNG thi môn: Hóa Học 9 Vật Lí 9

Lưu ý: Các môn thi của lớp 9 đều thi vào buổi SÁNG nên các bạn phải đi thi đúng giờ (7h có mặt) nhằm đảm bảo cho kì thi học kì diễn ra tốt đẹp! Chúc các bạn làm bài hiệu quả!


-------------


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I – LỚP 9/6


THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
Chào cờ
Sinh Học
Lịch Sử
Địa Lí
Sinh Học
Tiếng Anh
Vật Lí
Toán
Toán
Ngữ Văn
Công Nghệ
Sinh Học
Tiếng Anh
Công Dân
Địa Lí

Hóa Học
Vật Lí
Âm Nhạc
Toán
Ngữ Văn

Ngữ Văn
Hóa Học
Tin Học
Ngữ Văn
Ngữ Văn

Toán
SHL