NGOẠI KHÓA GIỚI THIỆU SÁCH VÀ SƠ KẾT PHÁT THƯỞNG ĐUA ĐỢT 1

Ngày đăng: 22/11/2016 - Thứ Ba

Sáng ngày 21/11/ 2016 vào tiết chào cờ, Bộ phận Thư viện - Tổ Ngữ Văn, trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức ngoại khóa, tuyên truyền, giới thiệu sách và sơ kết phát thưởng thi đua đợt 1 nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam. Tập thể lớp 9/6 chúng em cũng đã tham gia sôi động, nhiệt huyết một số phong trào mà nhà trường đã đề ra.
 
 
Lớp 9/6 đạt giải Khuyến Khích hội thi Dân vũ
 
 
Bạn Lê Bảo Hiệp đạt vô địch điểm 10
 
 
Cô Thủy, đảm nhiệm bộ phận Thư viện đang giới thiệu sách